Blog

De 'goden' van DoorBrekers

Door Team BasiC
Beproeving Goden Theologie
17 maart 2021

Theologie is bij veel jongeren niet zo populair. Want ‘het gaat om Jezus en de rest is toch allemaal bijzaak’? Bij theologie denk je misschien aan dikke, muffe boeken. En toch. Het maakt nogal verschil wat je precies gelooft over God en de Bijbel.

Voorbeeld: Voorganger Peter Paauwe van DoorBrekers, een pinkstergemeente in Barneveld, preekte enkele jaren geleden over het thema ‘De onbekende God’. Hij zegt in die preek een aantal opvallende dingen. Zoals dit: “Iemand vroeg mij na de dienst: Zijn wij dan goden? Ja, als wij uit God geboren zijn... Konijnen brengen konijnen voort, mensen brengen mensen voort. En als wij uit God geboren zijn, zijn wij Gods kinderen. Ja, dan zijn wij goden” (3:50).

En op die gedachte borduurt hij verder. Omdat christenen goden zijn, hebben onze gedachten en woorden een goddelijke impact. De voorganger verwijst naar een onderzoek dat is gedaan met waterkristallen. Sommige kristallen werden gezegend, andere vervloekt. Het resultaat? De gezegende kristallen werden heel mooi en de vervloekte kristallen heel lelijk. Jammer genoeg noemt hij geen bron. Vermoedelijk heeft hij het over onderzoek van de Japanner Masaru Emoto. Deze man is erg populair bij new age-denkers, maar wordt door wetenschappers minder serieus genomen.

Goddelijk spreken
En natuurlijk, woorden kunnen een enorme impact hebben. Denk maar aan de verschrikkelijke gevolgen van pesten. Niet voor niets noemt de Bijbel de tong ‘een vuur’ (Jacobus 3:6). Maar het is niet zo dat je met woorden op een magische manier je omgeving beïnvloedt. God kan scheppen door te spreken, maar als mensen zijn we toch wat beperkter.

Gods inzicht is ook veel groter en dieper dan ons inzicht. Hij kent onze gedachten, maar voor mensen is gedachten lezen een lastige klus. Maar volgens Peter Paauwe kun je dat als christen ook leren, ‘okkies’ (?) doen het namelijk ook (21:17). Volgens de voorganger kunnen we met onze gedachten zelfs de groei van planten beïnvloeden, want ‘planten lezen je gedachten’ (!). Met positieve gedachten laat je een plant bloeien, maar met negatieve gedachten hou je een plant klein (vanaf 23:40). “Wetenschappelijk onderzoek heeft dit uitgewezen.”

Daarnaast stelt hij dat God Zijn heerschappij op mensen heeft overgedragen: “God heeft het uit handen gegeven op deze aarde, aan mensen. Wij hebben autoriteit om te spreken in deze wereld. (...) Elia zei: ‘Op mijn woord zal het drie jaar niet meer regenen.’ God had dus Elia nodig om dat te zeggen in de wereld omdat hij de heerschappij op aarde aan mensen gegeven heeft. Elia had ook kunnen kiezen om helemaal niks te doen. Dan was God met handen en voeten gebonden geweest.”

Kleine goden
Het lijkt sterk op de ‘little gods-doctrine’ (kleine goden-leer). Die leer is erg populair bij welvaartspredikers in de VS zoals Benny Hinn en Creflo Dollar. Creflo Dollar vergeleek – net als Paauwe doet – de Drie-eenheid met dieren: “Als katten samenkomen, brengen ze katten voort. Als paarden samenkomen, brengen ze paarden voort. Als honden samenkomen, brengen ze honden voort. Dus wat gebeurt er als de godheid samenkomt en leven wil voortbrengen? Precies...”

Een korte video uitleg over de ‘little gods-doctrine’ (kleine goden-leer)

En mag je op basis van Psalm 82 zomaar stellen dat mensen ‘goden’ zijn, zoals aanhangers van de ‘kleine goden-leer’ doen? Op z’n minst kun je stellen dat die uitleg nogal omstreden is (zie www.gotquestions.org).

Bijbelleraar Justin Peters (die zich al jarenlang verdiept in het welvaartsgeloof) noemt de leer dat christenen kleine goden zijn een ‘extreme ketterij’: "God heeft de mens gemaakt naar Zijn beeld. Dat betekent dat we op Hem lijken, maar niet dat wij als God zijn. Door het offer van Jezus kunnen we God kennen, maar niet God zijn. Er is maar één God! En was het niet juist het verlangen om als God te zijn dat leidde tot de zondeval?"

Goden zijn niet arm
Volgens Justin Peters zit eronder het welvaartsgeloof een theologisch probleem dat veel groter is. “Deze predikers geloven dat Adam een exacte kopie van God was. Toen Adam zondigde, werd hij verbannen en zo verloor ook God Zijn wettige recht op deze aarde. Satan is de rechtmatige eigenaar van de wereld geworden. Door Jezus krijgen mensen hun goddelijkheid terug. Ze zijn opnieuw god, zoals Adam dat ooit was. Daarom hameren ze zo op rijkdom en gezondheid. Want goden kunnen niet arm zijn of ziek.”

Krijgt deze theologie ook in Nederland steeds meer voet aan land? In ieder geval is het belangrijk om deze oproep van Johannes heel serieus te nemen: “Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn.” (1 Johannes 4:1).